Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1428 Pisarz: 16 Numer roty: 729
Item. Rotha subscriptorum

Tako nam etc. yako tho ʃwyadczø
yako pan pyotr Strzalkowʃky
nigdy nyebil opyekadlnýkem
panyeý margarzathi ʃwe ʃwyeʃczi
aný gýey wýodl wedwadzeʃzczya
grziwen ý wʃeʃcz dlugu