Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1428 Pisarz: 16 Numer roty: 726
Rotha, qua iurabit nobilis Nicolaus de Czelcza subpincerna Poznaniensis erga strenuum Mathiam de Trczel:

Tako mý pomoʃzÿ bog etc. yako [m]
moÿ oczecz olbracht nyeʃobwyø
zalʃze aný gýa [pa] placzicz dlu
gu pana ʃcziborowego kaplanom
[nel] dokaliʃza pýøczýdzeʃzanth
grzywen ...