Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1428 Pisarz: 16 Numer roty: 725
Rotha testium subscriptorum:

Tako nam etc. yako tho ʃwyadczø
yako kzandz Maczek drÿa pan
Sczibor y woyczech Zachowaly
y gyøly wodø wyʃzeý nyʃz
gednacze ʃprawa daný [ʃ znan]
znamýø vʃtanawili, y thim
[z] zachowanim wodý mlin Ra
dzichø kzandza dzecanow løky
olʃze ʃadzawkø y gynne vʃzitky
kzandza dzeconowi zathopila
y vʃzcodzila


Testes venerabilis domini Jaszkonis decani Gneznensis erga venerabilem et strennuum ac nobilem dominos Mathiam Drýa de Modliszewo, Stiborium et Albertum de Labiszino: primus Nicolaus de Falicowice, secundus Borzislaus de Grabynowice, tercius Janussius de Falicowice, quartus Stanislaus Mroczkowicz de Staw, quintus Dominicus de Soleczna, sextus Clemens de Vangri.