Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1428 Pisarz: 16 Numer roty: 724
Rotha testium subscriptorum:

yakom przitem bil yako Jan cupo
wal v wawrzincza dobyeyewa
ÿ zaýaʃdø mu (wawrzinecz) vczinil, amÿmo
thø zaÿaʃdø vÿachanø dzedzini
Janowý tako wyele yako oʃem
dzeʃzanth grzywen ...