Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1428 Pisarz: 16 Numer roty: 723
Alia rotha:

Tako mý etc. yako [m] moya matka
nye mýala dacz dzeʃzyanczi grziwen
[g] drogochnye za ʃluʃzbø