Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1428 Pisarz: 16 Numer roty: 722
Alia rotha:

Tako mý etc. yako matka moýa
nyebila vinowata trzech grzýwen
poʃziczonich pyenâdzi (drogochnye) ale acz bi
la vynovata [tl] zaplaczila