Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1428 Pisarz: 16 Numer roty: 721
Dambnýcza. Rothe, quibus iurabit nobilis Johannes de Dambnýcza contra Drogoslawam de Mlodkowo ad proximos terminos particulares:

Tako mý etc. yako mo
ya matka nyemýala dacz dze
ʃzanczi loketh ʃukna drogoʃlawe
poczternaʃcze groʃzy zaten plaʃcz
czʃo myený bi gý moýa mat
ka vdrogochny wʃzyøla