Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1428 Pisarz: 16 Numer roty: 719
Rotha testium subscriptorum:

Tako nam etc. yakoʃmy przitem
bili yako Michal wgagil ʃze
vburmiʃtrza cleczʃkego na [dar]
drwa nachroʃt na koli y na
drzewo cupoʃzedlenÿu, naczwÿo
ro koný


Induccio Laslsowo. Testes Michaelis de Laskowo contra nobilem Johannem Jarognewskÿ: primus Andreas de Laskowo, qui presens fuit, secundus Bartek de ibidem, qui presens fuit, tercius Nicolaus de ibidem, qui presens fuit, quartus Nicolaus Mødrowycz in testimonium de ibidem, quintus Nicolaus Wankonis de ibidem, sextus Andreas Belcziwoda de ibidem.