Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1427 Pisarz: 16 Numer roty: 718
Labischin. Rotha, qua iurabit magnificus dominus Mathias de Labischin ad proximos terminos particulares in Kczina contra strennuum Mathiam de Trczel:

Tako mý etc.
yakom Ja nyerzekl wʃyradzu
wiprzicz liʃto(w) panu maczkowy
przeʃrøkogemʃtwa czʃo bi ʃlu
chali na pleʃzewo