Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1427 Pisarz: 16 Numer roty: 717
Rotha Grabcowo:

yako ʃwyadczø yako pan Jacuʃʃz
nyebral nyczʃ wyanczeý na kmye
czech ʃʃyedlcza, yedno czinʃze a
zarobotą (yto) [ycz] (cz)ʃo (bi) [trz] bral tho ʃpra
wnýe bral yako gego namÿa
ʃtek bral