Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1427 Pisarz: 16 Numer roty: 716
Rotha, qua iurabit magnificus dominus Mathias palatinus Brestensis contra magnificum Stiborium de Subyno ad proximos terminos particulares in Kczina:

[yako] Tako mÿ pomoʃzi etc.
yakom Ja nýewʃzyøl Srzebrem ʃwÿø
toʃczÿø [pol] pana ʃcziborowe mat
cze, tako wyele ÿako dwyeʃʃcze grzi
wen groʃzÿ