Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1427 Pisarz: 16 Numer roty: 715
Induccio Schubino. Rotha:

yako ʃwyadczø [yako] yʃze (dobrochna) matka pa
na ʃciborowa nyewʃzyøla [pod] poltrzeczya týʃzÿøcza [ʃlo] zlotich
czyrwonich panýeý Margarzaczi
nich ([woýe]) ([wodze]) (woýewodzyne) (gyeý) (oczcziʃnÿ) y nÿe wnÿoʃla gich weÿ
mýenýe pana ʃciborowo


Testes strennui Stiborii de Schubino ad instanciam magnifice Margarethe de ibidem: primus Petrus Strzedzewský, secundus Albertus Crzestkowský, tercius Martinus de Ruchoczino, quartus Paulus de Paxino, quintus Przedslaus de Golczewo, sextus Stanislaus de Wyrzchowiska filius Petri.