Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1427 Pisarz: 16 Numer roty: 714
Syroczino Rotha, qua iurabit nobilis Philippus de Syroczino ad proximos terminos particulares contra Nicolaum de Gantky:

Tako yako
czʃo ʃzalowal namýø micolaÿ
odwadzeʃcza grzywen poʃwem
ʃʃtrÿgÿu Cruku abichmu otnich
do ʃmýerczý platowal tich geʃ
mu (ia) nyebil wynowath aniʃmu
otnich do ʃmýerczi platowal