Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1427 Pisarz: 16 Numer roty: 712
Rotha

Tako mý etc. yako ʃwyadczø
yʃze woyczech nyewycradl
tich col zmocowa czʃo gye
czeladz pana lowczego wʃczyo
gnøla naprawo ale gye wyoʃl
zdoma do wrzeʃzna a mÿale
doma [blis] bliz dwa latha


Induccio Mÿrzewo. Testes Alberti de Mÿrzewo contra nobilem Schamborium de Malochowo: primus Bÿenko de Mÿrzewo, secundus Thomas Bÿegusz, tercius Woÿtal de ibidem, quartus Petrus Stanczewÿcz, quintus Albertus Drobnicz, sextus Derslaus filius Ossenskÿ.