Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1425 Pisarz: 16 Numer roty: 711
Rotha testium subscriptorum:

yako tho ʃwyadczø yako Anna
nýe ýeʃt výednana yʃz gdý by
ʃzla zamøʃz mýala bý oʃta
wýcz bidlo ydzedzycztwo, a
wʃzyøcz poʃag yako gÿna ʃzyo
ʃtra


Nota testes virtuose Anne de Gloszky ad instanciam Blasii de Cothoýethszko: primus Nicolaus Sobelÿssowicz de Przýbislawicze, secundus Jaroslaus de Cotharbÿ, tercius Janussius de ibidem frater germanus Przedslai, quartus Stanislaus de Crosznino frater germanus Jaroslai, quintus Andrzých Dobcowicz de Cotharbý, sextus Petrus Namirowicz de Prusszÿ.