Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1425 Pisarz: 16 Numer roty: 707
Rotha:

yako tho [dobrze wýemý] (ʃwyadczø) yʃze
tho gÿeʃt dlug they polowy
cze czʃo domynik [wycu] vcu
pil y domýnik gy wycu
pil rzkøcz czterdzeʃczy grzy
wen ypýancz ʃzyrokych groʃzy
yako liʃt mowy

Testes Dominici de Jeszevo ad instanciam Andree de Corýtha Mathiam de Rogalino: primus Derslaus de Rusoczyno frater Dominici quem pars acceptavit, secundus Albertus de Chrzanstowo, quem eciam acceptavit, tercius Sandiuogius de Godurowo, quartus Nicolaus, qui est in Koszcowo, quintus Martinus filius Bogel de Parzenczewo, sextus Derslaus filius Bogel de ibidem.