Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1425 Pisarz: 16 Numer roty: 706
Rotha:

Tako nam etc. ÿako dominik ye
ʃzewʃky wýprawil liʃti olbrach
towý ot Zophky Mycoʃzewe
[i] ýʃaplaczile [ge] dzewyanczdze
ʃzyant grzywen groʃzew ʃzýro
kych dlugu olbrachtowego ...


Testes nobilis Dominici de Yeszewo ad instanciam nobilium Andree de Coritha et Mathie de Rogalyno: primus Derslaus filius Bogel de Parzenczewo, secundus Nicolaus de Czartký olim Daszewsky, tercius Gnewosza de Lobsza, quartus Nicolaus Kadzenszkÿ, quintus Johannes de Olsza olim de Bukowicza, sextus Stephanus Trabinszký.