Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1425 Pisarz: 16 Numer roty: 703
Testes ducit virtuosa Thomislawa consors Andree de Morawky contra Agnetem Benedicti de Maiori Galansky: primus Mathias de Cotharby, secundus Petrus de Wawrowice frater Nicolai, tercius Sobko de Mýeniszewice, quartus Petrus de Clichowo. — Rotha:

yako tho ʃwyadczø czʃo (wzdal) Budziʃlaw
thomiʃlawýe [trz] czterdzeʃczy grzy
wen ʃweý ʃzenÿe tho wzdal na
ʃwem prawem a nýe naʃaʃtawýe