Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1425 Pisarz: 16 Numer roty: 702
Rotha testium subscriptorum. Rotha presentis:

Tako nam pomoʃzy bog yʃwyan
thy + [yakoʃh] yakoʃmy przi
tem bili gdi micolaý (kazal) (wrâ
czicz) [wranczil] ([kon])
marczyna a paʃzka przeczýw grzegorzewy zawÿczlenye yʃaw
ʃdanye dzeczyczne czøʃczy wbyer
nacziczach ...


Testes nobilis Martini de Nýeradz et Paszkonis de Volen ad instanciam Nicolai de Bernaczicze: primus Johannes Cucla Crowyczsky, qui presens fuit, secundus Gÿelda frater eius de ibidem, qui eciam presens fuit, tercius Petrassius de Vilxicze, in testimonium, quartus Stanislaus de Gorzuchy, quintus Wýanch de Waliszewicze, sextus Micosz de Gawlowycze.