Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1423 Pisarz: 16 Numer roty: 699
Nota Petrus Jacubowský proposuit verbo a nobili Johanne Radlowsky ad instanciam Materne de Pacoscz subpincerne Wladislaviensis et Alberti fratris sui:

Tego nanýe ʃzaluÿø gdzeʃz wecz
týrziʃta chlopow y wedwunaʃcze
y woʃzmÿ ʃlachcziczow tako do
brich yako ʃam wÿýali zumiʃlem
ÿ ʃø yachali nadzedzinø [y nadom
na yanow] a przý ya (w)ʃzý na brzeg
ypuʃczili ludzý na yanow dom
gedný na konÿech druge pyeʃz
czem [tha] druge wlodzyach thu
ʃø roʃbili dom moczø gwaltem
dwoýe dzwyrzi wibili yednÿ
v vrot druge vlaʃznýe thu ʃø
dali Janowý dzeʃzyancz ran
panÿe dwýe ranÿe yʃø pa
nÿø lupili, ʃø ʃnÿe ʃuknyø
ʃgýøli, ÿta ʃucnÿa potem liczem
wroczona, ʃzeʃcz czlowÿekow
ranÿono, apýancz gich mo
wÿø tim raʃem, ʃzoʃtego wÿg
[mo]mugýo czʃo leʃzy weʃmýer
tnich ranach bo newem bødze
li ʃzyw abo vmrze, ÿ tho wczaʃ
voʃzný thy raný oglødal malo
li natem wʃzitkem, thos go
thow vcaʃzacz, natho ʃwitko
[p] ʃzeʃczÿø panyczow ÿako wa
ʃze prawo naýdze, [y] agydocz
ʃzaʃzýø groblø roʃmÿotali ...