Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1423 Pisarz: 16 Numer roty: 697
Rotha testium subscriptorum:

Tako nam pomoʃzy bog etc.
yako tho ʃwýadczø yako yach
na wicupila ʃwego dzewye
rza czanʃcz wdzeʃzyan[ʃ]czy grzi
wen poʃpolitich wcurowye


Induccio Curowo. Testes virtuose Yachne de Curowo ad instanciam Mathie de Bodzkowo: primus Nicolaus Luboczicz de Galanský, secundus Nicolaus Cowalewsky, tercius Mÿczek de Voýslawyce, quartus Johannes filius Jarognei de ibidem, quintus Jaroslaus Jura de ibidem, sextus Przethslaus de Vilxicze.