Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1423 Pisarz: 16 Numer roty: 695
Rotha testium subscriptorum:

Tako nam pomoʃzy bog etc. ya
ko tho ʃwyadczymi yako
Swyanthomir bil ʃnamy w
pradze czal dzen ynocz ot ʃluncza weʃczýa do ʃlun
[czya]cza veʃczya gdý [la] Ja
cuʃz døkwar ranýon wracz
czanach, a nÿ go on zabil ... yako tho ʃwýadczø
yʃze Swanthomir bil czal dzen etc.


Quos in terra pronunc non haberet testes, terminum ad decem et octo septimanas ipsis habebit.
Induccio Corzenewo. Testes nobilis Swyanthomiri de Co[rzenewo] {slantkowo} ad instanciam Margarethe de Crothoszyno: primus Bobek Puchala olim de Vangri, secundus Abraham de Chochlowi, tercius Mÿnognew de Dzbyrsko, quartus Vincencius de Chochlowi, quintus Gywan de Parsnowo, sextus Johannes Smogorzewsky in testimonium: