Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1423 Pisarz: 16 Numer roty: 694
Induccio Olobog. Testes devote Byetcze abbatisse de Olobok contra Przibcam uxorem Szeych de Lezona: primus Bogussius de Twardowo, qui fuit nunccius ex parte abbatisse de Olobog, quando fecerunt signa in roboribus, vulgariter &Czoòòny&, secundus Wøch de Wawrowicze, tercius Nicolaus de Mroczký, quartus Przeczslaus de Costrzewicze, quintus Nicolaus Wilczak de Chlewo, sextus Benasz de Walischewicze. — Rotha nuncii Bogussii:

yakom ia bil[i] poʃlem ot kʃye
nÿe do przibkÿ a by przý ýa
la ku granýczam tego dnýa
kedý czÿoʃny czÿoʃaný ... yako tho ʃwyadczø yʃze
kʃzýený ʃlala Boguʃza do przibky
abý przý yala ku graniczam tego
dnÿa gdi czýoʃnÿ czyoʃani