Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1423 Pisarz: 16 Numer roty: 693
Rotha testium subscriptorum:

Tako nam pomoʃzy bog yʃwýan
thÿ + yako otem wýemý yʃze
Burnetha nyewʃzyøla (zaʃzýø) ʃzeʃzczý
dzeʃzyanth grzywen wýana ʃto
liʃzcowa ale ʃwego poʃagu
a dwadzeʃcza grzywen wyana
ktore poʃuala


Testes nobilium Nemerze et Przeduogii de Strzegowo ad instanciam strennui Janussii Kalisiensis castellani: primus Nicolaus de Balice, secundus Petrus de Strachoczycze, tercius Johannes de Vola Thødowska, quartus Nicolaus de Maiori Galanskÿ, quintus Stephanus de Cothoÿeczsko, sextus Franek de Býernaczice.