Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1423 Pisarz: 16 Numer roty: 692
Rotha testium subscriptorum:

Tako nam etc. yako tho ʃwyadczo
yako pol tharʃzycz ieʃt [pa] pra
wa maczerziʃna katharzýnina
y tamo gýe gÿeÿ matka otumar
la


Induccio Tharszicze. Testes virtuose Katherine filie Chmelonis ad instanciam Nicolai et Vincencii de Tharszice: primus dominus Mathias Coýth de Dambno castellanus Naclensis, secundus Petrus de Yeszorý, tercius Symon de Szyrniký, quartus Johannes de Szyrniky, quintus Albertus de Silnowo, sextus Nicolaus Tuleczský.