Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1423 Pisarz: 16 Numer roty: 690
Rotha testium subscriptorum:

yako tho ʃwýadczø yako Bo
guchwal dal ʃto grzywen a
dwadzeʃcza ʃzyrokich groʃzy
micolayewÿ za ÿego czøʃcz
wyʃzotʃka ýʃtimy czterdze
ʃczÿ grzywen czʃo mu wy
ʃnano ...


Induccio Wiszotsko. Testes virtuose Dobrochne de Wyszotsko cum Johanne et Vincencio ac Dorothea pueris suis, ad instanciam Petri de Wyszotsko: primus Albertus de Ganszyorowo, secundus Johannes de Nadarszice, tercius Nicolaus Wangrzynowsky, quartus Nicolaus Grzibowský, quintus Staszko de Grzibowo, sextus Johannes Grzimala de Mroczky.