Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1402 Pisarz: 2 Numer roty: 69
Rotha Nicolaii de Galanskÿ contra Hwbislaum de ibidem:

Taco mi p b etc. czomi hwbiʃlaw ranczil
ʃzaoʃzm ʃcot ÿʃzagrziwnø tegomi wʃzas ne
dal otho mam due grziwne ʃczodÿ