Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1423 Pisarz: 16 Numer roty: 686
Rotha testium subscriptorum:

Tako nam pomoʃzý bog yʃwyanthy +
yako Benak nyenawroczilʃze zaʃzyø
do dobrogoʃta aon [Jusz] Juʃz bil zabit
anÿ mu dal dzeʃzyancz ran, anÿ mu
trzinaʃcze [ra] zøbow wibil


Induccio Camyona. Testes nobilis Benakonis de Camyona ad instanciam virtuose Luchne relicte olim Dobrogostii de ibidem: primus Wyszotha Volsky, secundus Petrus Blaszcowsky, tercius Johannes Smylowsky, quartus Bogel de Corzqwy, quintus Rigas filius Msczyszconis de Scrzypno, sextus Stanislaus Chwalanczskÿ.