Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1423 Pisarz: 16 Numer roty: 685
Rotha testium subscriptorum:

yako tho ʃwyadczø yʃze Jarkembold
zabyw dobrogoʃta, nýewroczilʃzye
zaʃzýø donÿego, aný mu dal ran
(czterna
ʃcze) [any] a ný mu gýoʃika wýr
ʃnøl a nÿ na pyerʃzý poloʃzil


Induccio Camyona. Testes nobilis Jarkemboldi de Camyona ad instanciam Luchne relicte olim Dobrogosti: de ibidem: primus Msczýszek Scrzypensky, secundus Johannes Bronýszewsky, tercius Prandotha de Thomyce, quartus Johannes Cuszinskÿ, quintus Nicolaus Coludowsky, sextus Petrus de Volen.