Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1423 Pisarz: 16 Numer roty: 684
Rotha testium subscriptorum:

Tako nam pomoʃzý bog etc. yako
tho ʃwyadczø yako Jaroʃlaw Bÿe
ʃzal na krczonowø rolø naÿego
robotø ydal mu naprzod trzi
ranÿ, atam acz bÿ ʃzye czʃo ʃta
lo Jaroʃlaowý tho ʃzye ʃtalo
zaýego poczøtkem yʃzy pyrzwe
ranÿl


Induccio Chilyno. Testes nobilis Crczon de Chilyno ad instanciam Jaroslai de ibidem: primus Pacosz de Cucharÿ, secundus Crczon de Carsÿ, tercius Laurencius Janowsky, quartus Janussius de Coszÿagora, quintus Nicolaus de Grabyenice, sextus Pacoslaus de Syedlecz.