Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1402 Pisarz: 2 Numer roty: 68
Item Paulus de Jelithovo ducit testes contra Machnam cum pueris de ibidem: Item Nicolaus de ibidem, qui scit, Clemens de Paulowo, Bartholomeus de Gnasdowo, Nicolaus de Jelithowo, Derslaus de ibidem, Gregorius de Przibislauicze. — Rotha:

yako pauel trzima trzidzeʃczi lat pocogem
dzellniczø wgelithowe poʃwe maczerzi ipobabe