Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1422 Pisarz: 16 Numer roty: 671
Induccio Grzibowo. Testes virtuose Zdzechne de Grzibowo ad instanciam Saczale de ibidem: primus dominus Jacobus plebanus Coczmowsky, secundus Jaszszek de Grzibowo, divisores, tercius Thomas de Zolcze, testis, quartus Crczon de ibidem, quintus Derslaus de Wygrosowo, sextus Johannes Colaczkowsky. — Rotha:

Tako gim etc. yacoʃmi bili
dzelczami myedzi ʃaczala a
mýedzy zdzyechnø yprzydzeli
liʃmi zdzyechne ogrod ten na
ktorem [ʃaczala] (wawrzynecz) oʃmnaʃcze co
low wetknøl ʃpyøczø braczu
czʃo gi ʃaczala zaʃzedl ... yʃze ten ogrod doʃtal
dzalem zdzyechne naktorem [ʃaczala] (wawrzynecz) oʃmnaʃcze colow wet
knøl