Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1402 Pisarz: 2 Numer roty: 67
Item Margaretha de Waliszeuicze ducit testes contra Annam: item Franek de Chwalancicze, Dominicus de Waliszeuicze. — Rotha:

yako [tho] Margorzatha pirzweg vicupila vmne
løko niʃz grzimaʃa poʃwano