Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1422 Pisarz: 16 Numer roty: 669
Rotha Wynecz. Rotha, qua iurabit Petrus de Wynecz cum nobili Bodzantha subdapifero Dobrinensi ad instanciam Nicolai de Wynecz. Petrus sic:

Tako
mý pomoʃzy bog etc. yako Mi
colaý ʃzedl wmoý ʃad ʃamo
czwarth (gwaltem) y obyl mý drzewo, y
ogarza mý zabil ... yako tho ʃwyadczy