Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1422 Pisarz: 16 Numer roty: 668
Abbatissa. Testes devote Katherine abbatisse monasterii Gnesnensis ad instanciam Martini de Sczytnikÿ: primus Woyslaus de Gurowo, secundus Albertus frater eius, tercius Zawyssius de Micolayewyce, quartus Albertus de Pyotrowo, quintus Dunay Boyaniczsky, sextus Naczko de Pyotrowo. — Rotha:

yako tho ʃwyadczø yako pan
marczin ʃczyczenʃky przy yal
ʃamoczwarth na kzenýey
dzedzynø ý roʃbil ʃød gýey
gwaltem [na gro] wegrot
kowye