Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1422 Pisarz: 16 Numer roty: 667
Rotha testium subscriptorum:

yako tho ʃwýadczø yʃze pan li
gaʃcz nýewÿʃzegl copczew adru
gich nýeroʃypal myedzý rcho
wem a myedzy galczynem


Induccio Rancawczyno. Testes nobilis Ligascz de Rancawczyno ad instanciam strennui Coszysco de Rchowo vexilliferi Dobrinensis: primus Thomas de Wylczyna, secundus Petrassius de Rancawczyno, tercius Albertus de Pyotrowo, quartus Staszko de Sulcowo, quintus Nicolaus Cul, sextus Mathias de Melno.