Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1421 Pisarz: 16 Numer roty: 665
Induccio Camyona. Nobilis Nicolaus de Camyona ducit testes ad instanciam Dominici de Zdbýky, secundus Nicolaus Saszýn de ibidem, tercius Nicolaus de Zdbykÿ, quartus Martinus de Pýoruszice, quintus Stephanus Broniszewsky, sextus Johannes de Broniszewyce. — Rotha:

yako tho ʃwyadczø, ÿako woÿthek
[wranczil ÿeʃt mÿkolaÿa vedzthirzi grziwni
ywÿardunk] vÿnowath mÿkolayowy
trzi grziwni przeʃ wyerdunka przedwku
pÿenÿm dzedzini a oʃtatek poukupÿenÿv
athego yeʃt nÿeʃaplaczil mÿkolayowÿ
zadną rzeczą ...