Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1421 Pisarz: 16 Numer roty: 664
Induccio Galansky. Testes Przibislai de Galansky ad instanciam Nicolai de ibidem: Primus Johannes de Pawlowo, secundusn Nicolaus de Galansky, tercius Martinus de ibidem, quartus Thomko de Pawlowo, quintus Johannes Miroslaowycz de ibidem, sextus Dzywysz de Cechle. — Rotha:

yako tho ʃwýadczø yako czʃo
Micolay [czødzal wʃcz] czødzal przib
ca ywʃczøgnøl mu dwoýe konÿ
na nyeroʃdzelone dzedzyne agdi ye
dal na ranký na poʃtawyenýe
a gdi ÿe rancoymýa poʃtawil te
di ÿe Micolay przeʃrocoyemʃtwa proʃno puʃczil