Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1420 Pisarz: 16 Numer roty: 661
Rotha testium subscriptorum:

yako tho ʃwýadczø yako zegotha
zdal rok ʃobcowy wʃobothø a
nye wponyedzalek ýwʃobothø nan
przýʃand wʃzyøl [i t] wten dzen nakto
rÿ [gdi] mu rok zdal


Induccio Czyrnÿno. Testes Zegothe de Czyrnyno ad instanciam Sobconis de Corzqwy: primus Stephanus de Corzqwy, secundus Czeley de Strzedzewo, tercius Swyanthomirus filius eius, quartus Mathias de Czolnochowo, quintus Wyszek de Bogwyedze, sextus Laurencius de ibidem.