Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1419 Pisarz: 16 Numer roty: 660
Induccio Dzbirsko. Testes pro parte Anne Lowcze de Dzbirsko contra Katherinam de Przeranye: primus Petrassius, olim qui fuit de Przeranye, secundus Johannes de Sdzynicze, tercius Johannes de ibidem, quartus Laurencius de ibidem, quintus Mathias de ibidem, sextus Hynek de Szdzynicze.

yako tho ʃwyadczø yʃze ka
tharzyna ʃpocoýno mymo
trzýdzeʃczy lath wydzer[ʃl]ʃala
tho czʃo przed podcomorzym
pocaʃowala

Et econtra Katherina contra Annam: primus Martinus de Sucharzyno, secundus Andreas de ibidem, tercius Nicolaus de ibidem, quartus Laurencius de Boguslawycze, quintus Martinus de Colowa, sextus Miczko miles de Przibramowycze. — Rotha: