Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1402 Pisarz: 2 Numer roty: 66
Item Albertus de Prusi ducit testes contra Martinum: item Nicolaus de Climancicze, Szemantha de ibidem, Stanislaus Cotarba, Bartholomeus de Gnasdowo, Laurencius de Souina, Jacusius de Cothoyeczsko. — Rotha:

ÿako woycech nebegal gwaltem namarcinowo
dobicze animu vadzil wgego dobiczu