Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1419 Pisarz: 16 Numer roty: 656
Induccio Baranowo. Testes nobilis Mathie de Baranowo contra Nicolaum Bobrowsky: primus Derslaus Niger de Prussi, secundus Johannes de Husczonowo, tercius Symon de Smardowo, quartus Nicolaus de Crosnÿno, quintus Paszek de Chorzewo, sextus Laurencius de Sowyna. — Rotha:

yako tho ʃwyadczø yako przyʃzedl mýco
laý namaczkowø gospodą ʃamo
wtor yako ʃam ydal mu dwe
ranye gwaltem