Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1419 Pisarz: 16 Numer roty: 650
Gelithowo. Rotha, qua iurabit Katherina de Gelitowo erga Katherinam de Rambczyno suam prevignam:

yako czʃo pyancz
grzywen vtrawÿla tho vtrawýla przeʃmoye vole