Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1419 Pisarz: 16 Numer roty: 648
Induccio Rzecte de Strzedzewo. Testes nobilis Stanislai Rzecta de Strzedzewo contra Crzemkam conthoralem Nicolaum (!) de Cotlyno: primus Mscziszek de Scrzypna, secundus Johannes filius eius, Johannes filius Rigas, tercius Jacussius Husczonowsky, quartus Pyotrek Strzedzewsky, quintus Swyanthomirus de ibidem, sextus Paszek Chorzewsky. — Rotha:

yako tho ʃwyadczø yako Grzemka
wrøczyla ʃwým møzem Stani
ʃlawa Rzeketʃkego doʃzyda we
dwadzeʃcza a wecztirzi grzywnÿ
domøʃzyka ʃzemʃkych penâdzy