Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1418 Pisarz: 16 Numer roty: 647
Induccio Gotarthowo. Testes nobilis Martini de Gotartowo erga Gywanum de Crowyce: primus Nicolaus de Vilxicze, secundus Andreas Gorzcowsky, tercius Augustinus de Valiszewyce, quartus Janussius de Gawlovyce, quintus Miroslaus de Czartky, sextus Staszek de Valiszewyce. — Rotha:

yako tho ʃwyadczø yʃze gywan
dal marczynowi oʃm ran [a
dzewyantha Chromø] ʃa ʃwým
poczantkem