Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1418 Pisarz: 16 Numer roty: 642
Testes Oczansz. Item nobilis Derslaus de Oczansz debet superiurare sexaginta et tres marcas, iuxta terre consuetudinem uno nobili super decem marcas etc., super Johanne de Bylyno sub hac forma:

Tako gym
pomoʃzy bog y(a)ko pan dzerʃzek dal
dzeʃancz grzywen etc. mymo wÿʃna
nÿe pana Janowo, y ty penandze
ktore mu Jan wyʃnal wʃzytky
bili ʃzyroke