Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1418 Pisarz: 16 Numer roty: 641
Slotniky. Rotha, qua iurabit Abraham de Slotnýky:

Tako mu pomoʃzy
yako ta rola Sandzywogewy
ʃzye dzalem nyedoʃtala tu gdze
vcaʃze ... Tako mu pomoʃzy bog etc. yako
ten ogrod czʃo ʃmý dal panu
abramowý. ten mu ʃnayø ale
mu daley nyeʃnayø