Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1418 Pisarz: 16 Numer roty: 640
Induccio Wyrzchoslaw. Testes nobilis Petri de Wyrzchoslaw contra Nicolaum Barayewycz de Galansky: primus Johannes de Crosnÿno, secundus Paszko de Chorzewo, tercius Petrus de ibidem, quartus Bogel Sowynsky, quintus Laurencius Sowynsky, sextus Jaszek de Cuchary. — Rotha:

Tako etc. yako tho ʃwyadczø
yako pyotr nyeʃnadl Swy
nye mÿcolayewy ÿako pol
grzywnÿ any tego vʃzytka
ma choʃzyebnø rzeczø