Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1402 Pisarz: 2 Numer roty: 64
Item Jeranda de Prusi ducit testes contra Derslaum: item Dobeslaus Gnechouicz, Nicolaus Janusszeuicz de Prusi. — Rotha:

yako [Swøcha] Boguʃlaw Jerandø wrzeʃil veyeg
dzelniczø pyrzweg niʃz derʃek Swøchnø poʃwal