Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1418 Pisarz: 16 Numer roty: 638
Induccio Magnuszewycze. Testes pro parte Elizabeth de Magnuszevycze contra Elenem suam matrem: primus Jacussius de Galansky, secundus Nicolaus de ibidem, tercius Thomas de ibidem, Johannes de ibidem, quintus Derslaus de Maiori Galansky, sextus Nicolaus eius frater. — Rotha:

Tako gym, yako Jandrzeý bil
dzelen z Katharzynø a o[t](d) te
go dzalu Katharzynýe pla
towal grzywnø do ʃzmyerczÿ